Er is een grote vergrijzingsgolf gaande in Nederland. In combinatie met het feit dat senioren steeds langer (gedwongen) thuis moeten blijven wonen, is er op dit moment een groot tekort aan levensloopbestendige nultredenwoningen, van klein dorp tot grote stad. De gemeenten erkennen dit en in de woonvisies, waarin door de overheid toekomstig woonbeleid wordt vastgelegd, wordt dan ook gesproken van nijpende tekorten van nultredenwoningen in de nabije toekomst.

Helaas blijkt het levensloopbestendig maken van bestaande woningen lang niet altijd mogelijk. Als het wel mogelijk is, is het in combinatie met de te maken verduurzamingsslag een zeer kostbare opgave.

Daarom is Pawolar Vastgoedontwikkeling actief bezig om op centraal in de kern gelegen locaties nieuwbouwprojecten te ontwikkelen voor senioren. Indien u interesse heeft in een gloednieuwe, duurzame nultredenwonig in uw stad of dorp, vul dan het inschrijfformulier in. We nemen dan snel vrijblijvend contact met u op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.